چطور رأی دهندگان احتمالی را هدف قرار دهیم؟

دودهه حضور گسترده و پر رنگ در انتخابات به من این الگو را می دهد که در امر انتخابات مهمترین رفتار حرفه ای انتخاب روشهای برای جذب اراء خرد و احتمالی اسست آری پس از نکه معلوم شد مطابق مقالات قبل از اقبال و یا عدم اقبال و شاخص جمعیت موافق وکافی برخوردار هستید یا خیر نوبت آن است که به سمت جذب حدود نیمی از جمعیتهای خاص در هرم های خاص شاخصهای جمعیت و حتی کمتر از آن برای رأی دادن به نامزد مورد نظر تشویق و ترغیب کنیم، شما بعنوان یک مشاور انتخاباتی با ید دقیقا مشخص فرمائید که چه چیزی نقطه نظر و جذابیتهای این افراد را تشکیل داده و بعنوان سر شاخه های جمعیتی و یک جمعیت خاص چه چیز و یا نقطه نظری انان را از سایرین متمایز می‌نماید؟

چطور رأی دهندگان احتمالی را هدف قرار دهیم؟

دودهه حضور گسترده و پر رنگ در انتخابات به من این الگو را می دهد که در امر انتخابات مهمترین رفتار حرفه ای انتخاب روشهای برای جذب اراء خرد و احتمالی اسست آری پس از نکه معلوم شد مطابق مقالات قبل از اقبال و یا عدم اقبال و شاخص جمعیت موافق وکافی برخوردار هستید یا خیر نوبت آن است که به سمت جذب حدود نیمی از جمعیتهای خاص در هرم های خاص شاخصهای جمعیت و حتی کمتر از آن برای رأی دادن به نامزد مورد نظر تشویق و ترغیب کنیم، شما بعنوان یک مشاور انتخاباتی با ید دقیقا مشخص فرمائید که چه چیزی نقطه نظر و جذابیتهای این افراد را تشکیل داده و بعنوان سر شاخه های جمعیتی و یک جمعیت خاص چه چیز و یا نقطه نظری انان را از سایرین متمایز می‌نماید؟

برای انجام این کار به تجربه سه راه را پیشنهاد می کنم که عبارت است از :

اول ازمون خطا با این روش می توانید به اهداف خود و تمامی زیر و بم های این موارد پی ببرید

دوم هدفگیری جمعیت شناسی

و سوم هدف گیری جغرافیایی

هدفگیری جمعیت شناسی

هدفگیری جمعیت شناسی عبارت است از تفکیک جمعیت رأی دهنده به چند گروه یا زیر مجموعه جمعیتی. این گروه‌ها را می‌توان براساس سن، جنس، درآمد، تحصیلات، حرفه، نژاد و غیره طبقه بندی کرد. علت تفکیک مزبور آن است که طبقات و اقشار مشابه، معمولاً نامزد مشابهی را انتخاب می‌‌کنند.

سپس می‌تواند گروه‌ها را در مجموعه‌های متقاطع ترکیب کرد یا آنها را به زیر مجموعه‌های دیگری تفکیک نمود. مثلاً تفکیک جنسیتی، ۵۰% زن و ۵۰% مرد به دست می‌دهد (البته همیشه این رقم حاصل نمی‌‌شود). بعد باید گفت که زنان شاغل یک زیر مجموعه کوچکتر از زنان است. زنان شاغل بچه‌دار هم یک زیر مجموعه دیگر است و دارای نگرانی زیادی امور مراقبت کودکان هستند و اگر نامزد شما آنان را مخاطب قرار دهد و درصد زیادی از آنان به شما رأی می‌دهند.

شگرد مناسب آن است که گروه خیلی کوچک نباشند که بی‌اهمیت شود. مثلاً ویلن نوازان چسب دست در کنسرت نیز دارای مشکلاتی هستند (مثلاً دائم مورد ضربات سقلمه ویلن زنان راسن دست قرار می‌گیرند) اما اگر آراء هر دو گوره را هم کسب کنید شما را به پیروزی نزدیکتر نخواهد کرد.

باید اذعان کنم انتخاب روش درست و مخصوصا اجرائ درست تر نکته مهم و کلیدی بسیار مهمی است که ما معمولا انرا فراموش می کنیم استفاده از یک سری مقالات بدون داشتن مشاور در این خصوص یک خطای نابخشودنی است پس توصیه می کنم هرچه بیشتر و بهتر در انتخاب مشاوران حرفه ای بکوشیم و اهتمام ورزیم

مازیارمیرمشاور و تحلیلگر

چگونه رای بیاوریم؟
چطور رأی دهندگان احتمالی را هدف قرار دهیم؟(قسمت اول)

در مقالات قبل به مسائل مختلفی پیرامون انتخابات نگاهی داشتیم امروز می خواهیم پیرامون نشانه گیری صحیح برای جذب و اقناع مخاطبین احتمالی مطالبی را بنویسم
دودهه حضور گسترده و پر رنگ در انتخابات به من این الگو را می دهد که در امر انتخابات مهمترین رفتار حرفه ای انتخاب روشهای برای جذب اراء خرد و احتمالی اسست آری پس از نکه معلوم شد مطابق مقالات قبل از اقبال و یا عدم اقبال و شاخص جمعیت موافق وکافی برخوردار هستید یا خیر نوبت آن است که به سمت جذب حدود نیمی از جمعیتهای خاص در هرم های خاص شاخصهای جمعیت و حتی کمتر از آن برای رأی دادن به نامزد مورد نظر تشویق و ترغیب کنیم، شما بعنوان یک مشاور انتخاباتی با ید دقیقا مشخص فرمائید که چه چیزی نقطه نظر و جذابیتهای این افراد را تشکیل داده و بعنوان سر شاخه های جمعیتی و یک جمعیت خاص چه چیز و یا نقطه نظری انان را از سایرین متمایز می‌نماید؟
برای انجام این کار به تجربه سه راه را پیشنهاد می کنم که عبارت است از :
اول ازمون خطا با این روش می توانید به اهداف خود و تمامی زیر و بم های این موارد پی ببرید
دوم هدفگیری جمعیت شناسی
و سوم هدف گیری جغرافیایی
هدفگیری جمعیت شناسی
هدفگیری جمعیت شناسی عبارت است از تفکیک جمعیت رأی دهنده به چند گروه یا زیر مجموعه جمعیتی. این گروه‌ها را می‌توان براساس سن، جنس، درآمد، تحصیلات، حرفه، نژاد و غیره طبقه بندی کرد. علت تفکیک مزبور آن است که طبقات و اقشار مشابه، معمولاً نامزد مشابهی را انتخاب می‌‌کنند.
سپس می‌تواند گروه‌ها را در مجموعه‌های متقاطع ترکیب کرد یا آنها را به زیر مجموعه‌های دیگری تفکیک نمود. مثلاً تفکیک جنسیتی، ۵۰% زن و ۵۰% مرد به دست می‌دهد (البته همیشه این رقم حاصل نمی‌‌شود). بعد باید گفت که زنان شاغل یک زیر مجموعه کوچکتر از زنان است. زنان شاغل بچه‌دار هم یک زیر مجموعه دیگر است و دارای نگرانی زیادی امور مراقبت کودکان هستند و اگر نامزد شما آنان را مخاطب قرار دهد و درصد زیادی از آنان به شما رأی می‌دهند.
شگرد مناسب آن است که گروه خیلی کوچک نباشند که بی‌اهمیت شود. مثلاً ویلن نوازان چسب دست در کنسرت نیز دارای مشکلاتی هستند (مثلاً دائم مورد ضربات سقلمه ویلن زنان راسن دست قرار می‌گیرند) اما اگر آراء هر دو گوره را هم کسب کنید شما را به پیروزی نزدیکتر نخواهد کرد.
باید اذعان کنم انتخاب روش درست و مخصوصا اجرائ درست تر نکته مهم و کلیدی بسیار مهمی است که ما معمولا انرا فراموش می کنیم استفاده از یک سری مقالات بدون داشتن مشاور در این خصوص یک خطای نابخشودنی است پس توصیه می کنم هرچه بیشتر و بهتر در انتخاب مشاوران حرفه ای بکوشیم و اهتمام ورزیم.
مازیارمیرمشاور و تحلیلگر


انتهای پیام

نظرات

ارسال نظر

نظرات بینندگان
انتشار یافته: 0
پر بازدیدترین خبرها
در تلگرام منتظر شما هستیم
عضویت در کانال تلگرام شورا 96